ARTICLES

 

   In the course of time, articles have been published in peer reviewed journals either on paper or on the internet.They are listed here below. You might also want to consult PhilPapers.  Duurzaam Denken
(Thinking Sustainably)
  Philosophical journal Wijsgerig Perspectief, Volume 56, nr. 01-2016, Vruchtbare Twijfel, pp46-47.


  De Artistieke Wending
(The artistic turn)
  Interdisciplinary Internet journal BLIND! nr. 29 Macht, October 2012.  Normativity and Novelty

  Cultures: Conflict-Analysis-Dialog. Gasser, G, Kanzian, C. Runggaldier (Eds.). Papers of the 29th International Wittgenstein Symposium ALWS 2006, Kirchberg am Wechsel (AT), pp370-372.


  Wittgenstein over Kleurconcepten en Kleurervaring
  Kleurenvisie. Volume 58, nr.3, pp11-13 Nederlandse Vereniging van Kleurenstudie NVvK September 2005.


  Remodel[l]ing Reality
(Dutch only)
  Interdisciplinary Internet journal BLIND! nr. 4, Wetenschap en Kunst, April 2005.


  Zwemmen

  Een onderzoek naar de relatie tussen filosofie en installatiekunst met betrekking tot de vraag naar betekenis. Catalogue Eau Revoir Ithaka#13 Leuven (B), Spring 2005.


  Reflexieve dynamiek in het latere werk van Wittgenstein.

  Een onderzoek naar verbanden tussen zijn opmerkingen over kleur aspecten zien en zekerheid. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte ANTW, Volume 96 nr.2, 2004, pp85-113.


  Installatiekunst biedt vragen in plaats va antwoorden.
  Boekman 58/59: Kunst en Wetenschap Volume 16, Spring 2004, pp136-139.


  The Project Poems   Apotheosis, Volume V, nr 2,3 - 2004; Volume IV, nr 2,3 - 2003; Volume III, nr 6 - 2002.


  The 4th Dimension. Wittgenstein on Colour and Imagination
  Persons. An Interdisciplinary Approach. Kanzian. C , J. Quitterer and E. Runggaldier (Eds) Papers of the 25th International Wittgenstein Symposium ALWS 2002 Kirchberg am Wechsel (AT) pp284-286.


  Post - Brieven aan het Publiek
(Mail - Letters to the Public)
  Four reflections, written during a two-week stay at the Fallout shelter in Dalfsen. Made public through newspapers in July and August 1998.